Bose® Netzteil Lifestyle AV-35 / AV-20

Artikel-Nummer353811-0020

Bose® Netzteil Lifestyle AV-35 / AV-20

Preis 129,95 €

Bose Netzteil - Power Supply, Bezeichnung: 96PS-070 / Bose® Lifestyle V10/20/30 , Bose® Lifestyle T10/T20/V25/V35 ,Bose® Lifestyle 510/520/135/525/535 II/III/IV

Lifestyle-Consolen: T10/20 V25/35 AV2035 /Lifestyle 235/535, Anschlusslänge 1,2m,

12V/20W output